OUR GROUP

  ______

T. 123-456-7890

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

ENRIQUE LUIS MONTOYA

_____

PRINCIPAL - OWNER

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

ANA MARIA SERNA

_____

 MARKETING MANAGER

T. 123-456-7890

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

 LUIS REYES

_____

PRODUCTIVITY COACH

(786) 222-1215 

luisr@kw.com

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

SELENE SGANGA

_____

 SALES ASSOCIATE

SELENE SGANGA

_____

SALES ASSOCIATE

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

DENISE ERICKSON

_____

 SALES ASSOCIATE

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

ANA WATSON

_____

 SALES ASSOCIATE

 ANA WATSON

_____

SALES ASSOCIATE

T. 123-456-7890

DAVID MORALES

_____

LEGAL

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Sofia Morales_edited_edited.jpg

SOFIA MORALES

_____

TITLE

"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together".